Hệ thống hoạt động bình thường

Giao diện ký không khả dụng

Đã khắc phục
Sự cố một phần
Bắt đầu lúc khoảng 2 tháng trước kéo dài khoảng 4 giờ

Ảnh hưởng

Web ứng dụng
Dấu hiệu tài liệu
Tài liệu Api
Docage Sign
Cập nhật
 • Đã khắc phục
  Đã khắc phục

  Đã phát hành bản sửa lỗi

 • Đã nhận diện
  Đã nhận diện

  Bản vá được phát hành lúc 4:15 chiều.

 • Đang điều tra
  Đang điều tra
  Không thể hiển thị giao diện ký.