Hệ thống hoạt động bình thường

Hoàn toàn không có Docage, quá trình điều tra đang diễn ra

Đã khắc phục
Đang hoạt động
Bắt đầu lúc 3 tháng trước kéo dài 12 phút

Ảnh hưởng

Trang web Docage
Đăng nhập vào ứng dụng Docage
Web ứng dụng
Dấu hiệu tài liệu
bác sĩ bác sĩ
Mẫu tài liệu
Cập nhật
 • Đã khắc phục
  Đã khắc phục

  Vấn đề đã được giải quyết.

 • Đã nhận diện
  Đã nhận diện

  Vấn đề đã được xác định

 • Đang điều tra
  Đang điều tra
  Chúng tôi hiện đang điều tra vụ việc này.